Corona update 2!

De algemene richtlijnen blijven gelden!

Vermijd situaties waarbij veel mensen samenkomen.
Verminder contacten tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen.
De maatregelen gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

Wat betekent dit voor onze school?

Volwassenen die niet op school moeten zijn houden we uit de school.
We beperken het contact tussen kinderen en volwassenen.
We beperken ons tot lesgeven en de daarmee samenhangende taken.

De volgende activiteiten ZULLEN NIET DOORGAAN:

Schoolfeest op zaterdag 14 maart
Schoolreis van de kleuters naar Saraland op maandag 16 maart
Bib bezoek (lagere school) op 13/3
Zwemlessen van het 4e leerjaar op dinsdag
Sportklassen in de week van 23/3 (5e jaar)
Kleuterprojecten (kleuterschool)
Bezoeken Casino op 19/3 (5e-6e jaar) en 24/3 (kleuters juf Fabiënne en juf Ann )
Instapje+ (kleuterschool) op 23/3
Ouder/kindcontacten kleuterschool in de week van 23 maart
Infomoment instappers (kleuterschool) op 27/3

Op 26 maart krijgen de kinderen van de lagere school hun rapport mee. We herbekijken de situatie na de paasvakantie en nodigen ouders dan uit voor een ouder-kindcontact indien de situatie positief evolueert.

Wat kan je als ouder doen?

Bescherm grootouders die tot de risicogroep behoren:
Bekijk of je alternatieven vindt voor het brengen en afhalen van je kind naar school, zodat zij dit niet moeten doen.
Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders.
Heeft je kind een verzwakt immuunsysteem overleg dan met de behandelende arts of thuisblijven aangewezen is.

Meer informatie?

Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be
Extra informatie voor ouders: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

We volgen de situatie op de voet en blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.