Coronavirus! Update!

Waarom scholen preventief sluiten niet zinvol is?

Onze school preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch gezien niet nodig. Alle Vlaamse scholen sluiten is ook niet aan de orde op dit moment.

Elk land beslist op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) welke maatregelen het neemt. Er zijn verschillende redenen waarom het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen adviseert om scholen niet te sluiten:

  • In ons land is het virus niet wijdverspreid en is sluiten om medische redenen dus niet aan de orde. In andere landen sluiten scholen omdat daar zeer veel gevallen van de coronabesmetting zijn en er al dodelijke slachtoffers vielen.
  • Scholen preventief sluiten vermindert het risico op besmetting nauwelijks. De leerlingen komen immers ook op andere plekken met elkaar in contact. Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door.

Wat wij als school moeten doen?
  • In Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht. Je hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen, ook al zijn er signalen van ziekte. Je wordt gecontacteerd als je maatregelen moet nemen.
  • Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven. Stel ouders en leerlingen daarover gerust.
  • Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de school. Zij contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling.
  • Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.
  • Blijf de preventiemaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te perken, op school én thuis.

Wij volgen als school de ontwikkelingen op de voet en zullen alle ouders op tijd en snel verwittigen als de richtlijnen veranderen.
Indien je een gesprek wenst mag je steeds contact nemen met de directie.