Lessen opgeschort!

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?

 • Alle lessen worden geschorst!
 • ENKEL voor leerlingen van wie de ouders niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders wordt er op school opvang voorzien. De gezondheidsdeskundigen raden af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
 • Er zal GEEN leerstof gezien worden, de school organiseert enkel NOODOPVANG.
 • Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie, ....
 • De schooluren moeten wel stipt gerespecteerd worden.
 • Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. vrijdag 3 april 2020.
 • Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Wat kan je als ouder doen?
 • Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen).
 • Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.
 • Spreek met je kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
 • Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
 • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
 • Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
We volgen de situatie op de voet en blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.