De oudervertelavond en babbeltjes aan de poort

Ouderbetrokkenheid SPRANKEL

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke pijler in onze jenaplanvisie. Dit houdt in dat ouders en nestleiders samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Concreet betekent het dat wij elkaar op de hoogte houden van factoren die leven in en rond de opvoeding en het leren van onze kinderen. Op SPRANKEL vinden we ook dat het welbevinden en het welzijn van onze kinderen op de eerste plaats komt.

Daarom organiseerden de kleuterjuffen in oktober een oudervertelavond. Alles verliep coronaproof en was nog net voor de verstrengde maatregelen gepland. Tijdens deze avond kregen de ouders de kans om over hun kleuter te komen vertellen. Deze informele babbel leverde een schat aan informatie op. De juffen leerden hun kinderen en hun ouders beter kennen en kunnen bijgevolg beter inspelen op hun noden en talenten. Een heel waardevol moment bij de start van een schooljaar en dus voor herhaling vatbaar!

Ook de nestleiders van de lagere school vinden het belangrijk om de ouders van hun kinderen regelmatig te ontmoeten. Daarom komen ze op het einde van elke schooldag samen met hun groep door de poort. Voel je vrij om hen aan te spreken als je ergens mee zit.