Welkom op school op 8 juni!

Beste ouders,

In de media is verteld dat kleuterscholen terug kunnen open gaan vanaf 2 juni en lagere scholen vanaf 5 juni.
Om op tijd klaar te zijn met alle veiligheidsmaatregelen gaan wij vanaf maandag 8 juni jullie kinderen met veel warmte ontvangen.

De VEILIGHEID van de kinderen, het personeel en de ouders blijft ook nu weer onze grootste prioriteit. Wij hebben nogmaals een veilig en haalbaar plan opgesteld dat goedgekeurd is door onze preventieadviseur, de externe preventiearts, het CLB en het schoolbestuur.

Wij starten als volgt:

Op maandag en dinsdag: de kleuters van juf Lieve en juf Linda.
Op donderdag en vrijdag: de kleuters van juf Fabiënne en juf Ann.
Op woensdag: enkel de 5-jarigen van juf Fabiënne en juf Ann.
Het 1e leerjaar van meester Sven komt op maandag en dinsdag.
Het 2e leerjaar van meester Simon komt op woensdag, donderdag en vrijdag.
Het 3e leerjaar van juf Chloë komt op maandag en dinsdag.
Het 4e leerjaar van meester Tony komt op maandag en dinsdag.
Het 5e leerjaar:
5a van juf Vera komt op maandag en dinsdag.
5b van juf Iris komt op donderdag en vrijdag.
Het 6e leerjaar van juf Annika komt op woensdag, donderdag en vrijdag.

OPGELET!  Woensdag 10 juni is een pedagogische studiedag, er is dan geen school.

De lessen in de klas:

Tijdens de lessen in de klas zal er nog hard gewerkt worden aan het aanleren en oefenen van leerstof die nog aan bod moet komen dit schooljaar. Verdere inoefening en herhaling kan dan weer thuis, op de dagen dat de leerlingen niet naar school moeten komen.

De eerste dag dat de kinderen op school zijn, zullen we in eerste instantie besteden aan het welbevinden van de kinderen en aan het aanleren van de veiligheidsvoorschriften.
We moeten aanwezigheden opnemen van de leerlingen die op school verwacht worden. We begrijpen ook dat er tal van redenen zijn dat kinderen niet naar school kunnen of durven komen. Hierover willen we telefonisch contact opnemen met de ouders van de afwezige leerlingen.
Om veiligheidsredenen zijn er strikte richtlijnen opgesteld voor:
alle verplaatsingen binnen de school
activiteiten in de klas (vaste plaatsen, blijven zitten, geen uitwisseling van materiaal…)
aparte speelzones op de speelplaats
handhygiëne bij elke wisseling van activiteit
toiletbezoek
pauzes (aparte speeltijden voor elke klasgroep);
het klaslokaal, dat wordt elke dag gepoetst en gedesinfecteerd
de toiletten, deze worden tweemaal per dag gepoetst en gedesinfecteerd

Al deze regels worden uitgelegd, voorgedaan, geafficheerd en opgevolgd. Wij moeten hier streng op toezien. Bespreek dat ook met jullie kinderen.

Het brengen en afhalen van leerlingen:

De leerlingen komen toe tussen 8.25 u. en 8.40 u. Ouders dragen een mondmasker, houden afstand en blijven buiten de poort.
MONDMASKER IS VERPLICHT AAN DE SCHOOLPOORT!
Bij het binnenkomen via de witte poort worden de handen van de leerlingen ontsmet.
De kleuters worden tot aan de afgebakende zone van de klas gebracht. Ouders gaan niet mee naar binnen.
De leerlingen van de lagere school gaan onmiddellijk naar hun leslokaal. Hun leerkracht is daar aanwezig.
Telkens wordt de afstandsregel toegepast.
Ook bij het afhalen wachten ouders buiten met mondmasker en houden afstand.
De poort is ook de uitgang voor de fietsers. Dus hou voldoende afstand van de poort zodat de fietsers veilig kunnen wegrijden.

Als een kind ziek wordt op school:

Dit kind verlaat de klas, onder begeleiding en we bellen de ouders onmiddellijk op.
Hij/zij wacht in het lokaal van de directeur (lagere school) of in het lokaal van de zorgcoördinator (kleuterschool), onder toezicht, tot deze wordt afgehaald.
Het zieke kind moet onmiddellijk afgehaald en naar een dokter gebracht worden.
Als het testresultaat positief is voor COVID-19 (Corona), moet dit onmiddellijk doorgegeven worden aan de school, zodat wij gepast kunnen reageren.
Het CLB wordt op de hoogte gebracht en doet een contactonderzoek.
Het CLB onderzoekt met wie het kind contact had, hoe lang, ...
Bij een positief testresultaat worden de lokalen waar het kind verbleef, onmiddellijk gepoetst en gedesinfecteerd.
Alle ouders van de klas worden onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Klasdagen en thuisdagen:

De werking van het onderwijs op afstand wordt vanaf 8 juni stopgezet. Dit betekent dat alle leerlingen naar school moeten komen om de leerstof te krijgen. Er worden geen instructiefilmpjes of digitale lessen meer gegeven.
De laptops die in bruikleen zijn gegeven, zijn wel nog nodig om te oefenen op dagen dat kinderen thuis zijn. Die moeten pas de laatste dagen van juni terug naar school gebracht worden.
Zorg ervoor dat je kinderen thuis voldoende oefenen en de taken die ze krijgen volledig maken.
Laat het de klasleerkracht weten als er moeilijkheden zijn.
Ook de islammeester Sefa en de turnmeester Nico voorzien oefenmateriaal voor hun leerlingen.

De NOODopvang (tijdens de schooluren):

De opvang blijft voor NOODGEVALLEN en dient dus beperkt te blijven voor de kinderen die het echt nodig hebben.
Om zowel opvang als lessen te organiseren, willen we zicht hebben op het aantal aanwezige kleuters en leerlingen in de opvang. Daarom vragen we om in te schrijven voor de opvang ten laatste op donderdag 4 juni.
De leerlingen die in de noodopvang zitten worden opgevangen in het Islamlokaal. Zij hebben op andere uren speeltijden zodat ze de andere leerlingen niet kruisen.
Deze leerlingen spelen op een eigen afgebakende speelzone.
In de kleuterschool is de noodopvang in de turnzaal.

Voor- en naschoolse opvang:

De kinderen kunnen voor en na schooltijd, naar de opvang die door het gemeentebestuur op school georganiseerd wordt.

Enkele veiligheidsvoorschriften op een rijtje:

Vóór uw kind naar school gaat, controleert u op ziektesymptomen. Neem de temperatuur (vanaf 37,1°C is er een risico). Kinderen die ziek zijn, dienen thuis te blijven.
Externen, maar ook ouders, mogen niet binnen op school. Kinderen worden dus aan de ingang afgezet en opgehaald.
Voor dringende gesprekken maak je eerst een afspraak.
De leerkrachten en toezichthouders in de school (behalve de leerlingen) dragen een mondmasker.
De afstandsregel van anderhalve meter geldt overal. Deze zal duidelijk geafficheerd worden.
Voor en na elke activiteit worden de handen gewassen of ontsmet. Dit wordt correct aangeleerd en opgevolgd door de leerkrachten.

Hoe bereid je als ouder je kind voor?

Praat met je kind. Stel het gerust dat het weer veilig naar school kan.
Bereid je kind voor: leg uit waarom veel mensen een mondmasker dragen. Praat thuis ook over de nood aan handhygiëne en social distancing. Leg uit waarom materialen onderling niet uitgewisseld kunnen worden.
Is het moeilijk om opnieuw naar school te gaan? Neem contact op met de klasleraar, zorgleraar of directie. Samen zoeken we oplossingen.
Je kan ook het CLB contacteren in verband met allerhande hulpvragen over Corona.

Wij beseffen dat dit geen gemakkelijke opgave is voor jullie. En wij betreuren het dat wij op dit moment niet de open school kunnen zijn waar kinderen gezellig kunnen samen leren en spelen. Maar samen met jullie komen we voorbij deze moeilijke periode. Wij kijken er alleszins erg naar uit om jullie kinderen spoedig weer te laten sprankelen.

Alvast bedankt voor jullie begrip en blijf gezond,

Het schoolteam