Eekhoorntjes bij juf Ann

Welkom in het eekhoornnest

Hallo allemaal,

Ik ben juf Ann en ik ben de trotse juf van het eekhoornnest, het nest van de 4- en 5-jarige kleuters.

Eekhoorns zijn schattige diertjes.
Ze zijn slim, speels, lenig, behendig en hebben vooral veel lef.
Hun focus ligt op genieten en huppelend door het leven gaan.

Net zoals de eekhoorns verzamelen wij graag schatten uit de de natuur.
Eekhoorns zijn echt verzamelaars, als het om voedsel gaat. Voordat de winter eraan komt, verstoppen ze hun wintervoorraad vakkundig op diverse plekken. De nootjes, eikels en zaden zijn schatten, die hen helpen om te overleven. Daar hebben ze natuurlijk een portie moed en doorzettingsvermogen voor nodig.

Ook wij vinden het geweldig om de schatten van ons eigen SPRANKELbos en de wereld om ons heen te gaan ontdekken, met al onze zintuigen! We beleven de natuur in al zijn facetten tijdens de verschillende seizoenen. We vinden het ook super om onze gevonden schatten mee te nemen naar onze klas om erover te leren, er dingen over op te zoeken, er mee te experimenteren, te rekenen, te knutselen, te koken en nog zoveel meer ...

We werken in onze klas meestal rond thema’s, vooral thema’s die vanuit de kleuters zelf komen. Deze thema’s creëren een schat aan leerkansen. We vertrekken steeds vanuit een themaverkenning in de kring. Wat willen we over dit thema te weten komen? Wat willen we doen? We merken dat kleuters hierdoor leergieriger en ondernemender worden en dat het hun betrokkenheid enorm verhoogt.

Ons nest heeft verschillende uitdagende hoeken, zowel binnen als buiten. Ze worden regelmatig verrijkt, zodat de kleuters naar hartenlust kunnen experimenteren, spelen, creëren, rollenspelen en hun fantasie botvieren.
Onze grote, groene speelplaats is dan ook een waar speel- en experimenteerparadijs voor onze Eekhoorntjes en de andere SPRANKELbosdieren. Hier maken we dan ook graag en gretig gebruik van.

Net zoals de eekhoorns wagen wij graag de sprong ...
Wanneer we eekhoorns door de bomen zien springen op onze speelplaats, van tak naar tak, slaat de verwondering vaak toe. De eekhoorntjes vragen zich niet af of ze die tak van die andere boom wel zullen halen. Ze springen gewoon! En het gekke is dat ze nooit op de grond vallen ... Ze geloven in zichzelf en vertrouwen op hun eigen kunnen.
Als juf vind ik het belangrijk om kleuters te motiveren en te stimuleren om de sprong te wagen en hun grenzen te verleggen. Foutjes maken mag, daar leren we van. Net zoals de eekhoorns behendiger worden door te oefenen, ontdekken de kleuters hun talenten en leren die verder te ontwikkelen. Aan het einde van de Eekhoorn-periode zijn ze klaar om hun sprong naar de eerste graad van de lagere school te wagen.

De Eekhoorns krijgen de kans om te groeien in hun eigen ontwikkeling en dit op hun eigen tempo. We werken daarom in de klas met een eigen kleuterweekplan (contractwerk). Alle ontwikkelingsdoelen komen aan bod en ze leren hoe ze zelf verantwoordelijk kunnen denken en handelen. De kleuters leren zo hun eigen leerproces in handen te nemen.

Om de sprong te kunnen wagen, vinden we het in ons eekhoornnest heel belangrijk om zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen. We werken en spelen samen en dragen zorg en verantwoordelijkheid voor onszelf, de andere kleuters, ons nest en de wereld om ons heen.

Net zoals de eekhoorns proberen we in balans te blijven...
Om in balans te blijven gebruiken de eekhoorns hun staart, de staart die ook bijdraagt aan de sprongcapaciteit.
De staart van de eekhoorn staat voor verbinding. Iets dat in ons nest zeker centraal staat. Verbinding met de natuur en elkaar, zodat kleuters in balans blijven: leren omgaan met emoties, frustraties en conflicten.

Ik vind het als juf dan ook belangrijk om een veilig, warm en gezellig nest te creëren, waar de kleuters thuis kunnen komen, waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze vertrouwen en geloven in hun eigen kunnen, in verbondenheid met de anderen.

De kringmomenten om samen de dag te starten en te eindigen, maar ook om samen te vieren, zingen, dansen, praten, vertellen, pleziertjes en verdrietjes te delen, geven een gevoel van samenhorigheid en sterke verbondenheid.

Elke kleuter is uniek. Om zelfzeker in het leven te kunnen staan, is het dan ook belangrijk dat onze kleuters allemaal de kans krijgen om eens in het middelpunt van de belangstelling te staan en zichzelf te tonen. Zo worden verjaardagen uitgebreid gevierd. De jarige kiest een vriendje om samen zijn of haar kroon te ontwerpen en te maken. Er wordt gezongen, er worden kaarsjes uitgeblazen op onze verjaardagstaart en de jarige mag trakteren met een gezonde lekkernij. Liever geen snoep, want dat komt onze (eekhoorn-)tandjes zeker niet ten goede ;-).

De kleuters kijken er ook enorm naar uit om 'de kleuter van de week' te zijn. Een hele week staan ze dan helemaal centraal in ons nest. Ze mogen op het speciale stoeltje zitten, de kalenders aanpassen, taakjes doen, de boodschapper zijn, als eerste in de rij staan, ... Er wordt samen met de andere kleuters besproken, waarom onze 'kleuter van de week' zo bijzonder is. Ook mag hij of zij die week dingen van thuis (lievelingsspeelgoed, huisdier, schatten, herinneringen,...) mee naar ons nest brengen en erover vertellen. De logeer-eekhoorn mag zelfs een hele week bij 'de kleuter van de week' logeren. Aan de hand van fotootjes, worden de belevenissen van de logeerweek verteld aan de andere kleuters. Zo wordt er verbinding gemaakt tussen thuis en de klas.

De dagelijkse contacten met de ouders aan de villadeur en het samenwerken met onze klasouders creëren verbondenheid, werken drempelverlagend en maken dat alles bespreekbaar is. Zo kan er kort op de bal gespeeld worden en dat komt onze kleuters en hun welbevinden alleen maar ten goede.

Kortom, in ons eekhoornnest krijgen kleuters de kans om:
zichzelf te ontdekken, samen naar oplossingen te zoeken, weerbaar te worden en daardoor meer vertrouwen te krijgen in zichzelf in verbondenheid met de anderen, hun sprong te wagen, in balans te blijven en te groeien tot evenwichtige, ondernemende mensen die sterk in het leven staan.

Veel beukennootjes-groetjes,
Juf Ann