Vinnige Vossen bij meester Tony en juf Lene

Welkom in ons vossennest!

Wij zijn meester Tony en juf Lene, de leiders van de Vinnige Vossen!
Onze klas vind je in de blauwe gang, de laatste deur. In ons vossennest zitten de kinderen van het 4de leerjaar, later ook kinderen van het 3de leerjaar.

Een vos is altijd al een speciaal dier geweest. Het is één van de slimste en meest vindingrijke dieren uit het SPRANKELbos.
Vossen wonen over heel de wereld en overal passen ze zich aan. Een vos denkt eerst goed na voor hij iets doet en bedenkt steeds goede oplossingen voor problemen die hij op zijn weg tegenkomt.

Een schooldag bij de Vinnige Vossen!

Stipt om 8.40 uur verzamelen de Vossen zich in ons vossennest.
Dan starten we de dag in een kring om samen even te praten en een planning op te maken van de dag en de week.
Op maandag starten we met een vertelkring, waar de kinderen mogen vertellen over hun vossenstreken van het weekend of iets anders dat ze graag kwijt willen. Ook de actualiteit komt aan bod.

Daarna volgen de instructies afgewisseld met werkmomenten. Zo scherpen de kinderen hun kennis en vaardigheden aan voor rekenen, taal, wereldoriëntatie, muzische vorming, techniek, godsdienst en motoriek. Tijdens de werkmomenten zijn de kinderen zelf verantwoordelijk wanneer ze welke taken maken. Zo leren ze zelfstandig werken en plannen. Kinderen die extra uitleg nodig hebben, worden geholpen zodat ze snel weer zelfstandig aan de slag kunnen. Kinderen die klaar zijn met hun taken, helpen kinderen die er nog wat moeite mee hebben. Samenwerken en elkaar helpen is heel belangrijk!
Soms wordt er ook gewerkt rond een thema. Dat gebeurt meestal in groepjes.

Elke dag is er ook een leesmoment voorzien. Meestal lezen de kinderen dan in hun zelfgekozen leesboek uit de klasbib. Soms is er ook tijd om te genieten van een voorgelezen verhaal.

‘s Middags eten we samen in de klas en kijken we naar Karrewiet.
Wie dat wil, kan ook thuis gaan eten.
Om 15.15 uur verlaten de Vossen hun nest en gaan naar huis.

Wat verwachten wij van de Vinnige Vossen?

  • dat ze uitgerust naar hun nest komen
  • dat ze in orde zijn met hun taken en lessen
  • dat ze altijd goed hun best doen
  • dat ze zorg dragen voor hun schoolgerief, bank en boekentas
  • dat ze respect hebben voor elkaar en goed kunnen samenwerken en plannen
  • dat ze zich houden aan gemaakte afspraken
  • dat ze het fijn vinden om naar hun vossennest te komen

Als er een Vinnige Vos jarig is, wordt dat natuurlijk gevierd. Dan zingen we samen een leuk verjaardagslied en de jarige Vos mag, als hij of zij dat wil, het hele nest trakteren op een gezonde verrassing.

De Vinnige Vossen zouden ook graag nestouders hebben die helpen tijdens schoolse activiteiten.Groetjes en tot in ons vossennest!

Meester Tony en juf Lene