Ook ouders maken mee school!

Ook ouders maken mee school!

De nestleiders zijn op SPRANKEL aanwezig vanaf 8.15 uur en blijven na school ook nog even aanspreekbaar.
Ouders zijn dan welkom op school om de nestleider van hun kind kort te spreken.
Soms kan je (of kunnen wij) eens behoefte hebben aan een meer uitgebreide babbel, al dan niet in aanwezigheid van je kind. Dat doen we best op afspraak. Zo’n afspraak maken we meestal via de agenda van jouw kind of je kan ook steeds terecht bij Christos, de directeur, of bij onze zorgcoördinatoren. Dat zijn Ann (kleuterschool) en Mieke (lagere school).
SPRANKEL probeert zo aanspreekbaar mogelijk te zijn, en dit vanaf de eerste schooldag tot de laatste: via de website, e-mail, telefoon, Whatsapp, …

Op SPRANKEL heeft elke nestgroep ook nestouders.
Deze ouders zijn het aanspreekpunt tussen de andereklusdag Sprankel methodeschool ouders van de groep en de school.
Verder zetten zij zich in voor de begeleiding van schoolse projecten.
Ze nemen actief deel aan het oudercomité.
Ze steken af en toe de handen uit de mouwen om klusjes op te knappen op onze jenaplanschool samen met de juffen en de meesters.

KlusKlusse
KlusdagBuitenkeukenmoeders in de klas, Sprankel, methodeschool Jenaplan